Thursday, January 19, 2012

SYARAT - SYARAT PERMOHONAN SKIM SARA 1MALAYSIA | SKIM AMANAH RAKYAT 1MALAYSIA (SARA 1MALAYSIA)


SARA 1MALAYSIA adalah skim khas yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia melalui kementerian kewangan untuk menggalakkan penyertaan golongan berpendapatan rendah menabung dan melabur di samping untuk membantu mereka menangani kesan kenaikan kos sara hidup semasa.

Melalui skim ini, rakyat Malaysia yang berkelayakan boleh memohon pinjaman daripada institusi kewangan terlibat berjumlah RM5000.00 untuk melabur di dalam Amanah Saham 1Malaysia. Skim ditadbir oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB) dengan kerjasama insitusi kewangan yang terlibat. Pembiayaan berjumlah RM500 juta ditawarkan kepada 100,000 isi rumah 

Syarat-syarat permohonan pinjaman SARA 1MALAYSIA.
  • Warganegara Malaysia berumur 18 - 58 tahun;
  • Pemohon mempunyai jumlah pendapatan bulanan kasar isi rumah antara RM 500- RM 3,000;
  • Pemohon tidak muflis sepanjang tempoh pembiayaan pinjaman;
  • Pemohon dan/atau pasangan tidak menerima bantuan dari skim-skim khas lain kerajaan yang diuruskan oleh Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) iaitu Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT) ASB sejahtera dan ASW2020- bandar;
  • Pemohon dan/atau pasangan tidak memiliki pelaburan di dalam mana-mana unit amanah ASNB atau ; sekiranya ada, jumlah pelaburan terkumpul adalah bersamaan aau kurang dari RM 10,000;
  • Hanya seorang isi rumah yang layak memperolehi pinjaman; dan
  • Kelulusan permohonan juga adalah tertakluk kepada syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh institusi kewangan terlibat.
Permohonan SARA 1MALAYSIA ini akan dibuka bermula 30 JAN 2012.

No comments: